Polimorfizm IL 28B

Badanie prognostyczne przewidujące odpowiedź na leczenie zakażeń HCV, określające polimorfizmy

C/T (rs12979860) oraz T/G (rs8099917)

pojedynczych nukleotydów w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), wskazujących związek z odpowiedzią na leczenie aktualną terapią skojarzoną interferonem i rybawiryną.

450,00 zł

Materiał do badań – wymaz z policzka
Termin realizacji badania – 15 dni roboczych

Opis badania

Do czynników pozwalających przewidzieć odpowiedź na leczenie zakażeń HCV zaliczamy między innymi genotyp wirusa, poziom wiremii na początku badania, wiek i płeć pacjenta oraz poziom zwłóknienia wątroby.  Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę przy doborze indywidualnej strategii leczenia.

Genotypowanie Interleukiny 28B (IL28B) może dostarczyć dodatkowych informacji o przebiegu leczenia WZW typu C, wskazać konieczność powtórzenia terapii lub zastosowania terapii alternatywnych.

Testy przeprowadzane w laboratorium REX Company przeznaczone są do badania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów C/T (rs12979860) lub T/G (rs8099917) w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), wykazujących związek z odpowiedzią na leczenie aktualną terapia skojarzoną interferonem i rybawiryną.

Uwarunkowania genetyczne

polimorfizm IL28B SNP C/T (rs12979860)

W przypadku terapii skojarzonej interferonem pegylowanym i rybawiryną marker rs12979860 u homozygot CC związany jest z dwukrotnie wyższą częstością trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) niż u pacjentów o genotypie TT. Co więcej pacjenci z korzystnym genotypem CC posiadają trzykrotnie wyższą szansę samoistnej eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie CT lub TT.

polimorfizm IL28B SNP T/G  (rs8099917)

Wykazano, że powodzenie terapii chronicznego zapalenia wątroby typu C przy wykorzystaniu pegylowanego interferonu i rybawiryny jest silnie związany z tym polimorfizmem. U homozygot TT odnotowano wyższą częstość trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) i samoistnej eliminacji HCV.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

Wskazania do genotypowania IL28B

  1. W ostrej infekcji zapalenia wątroby typu C - wspomaganie decyzji przy wyborze optymalnego czasu rozpoczęcia leczenia
  2. w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C - dla szacowania powodzenia terapii przed rozpoczęciem leczenia

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl