Pakiet Trombofilia Plus

  Wykrywane zmiany:

 • mutacja Leiden genu czynnika V (G1691A)
 • mutacja R2 genu czynnika V (A4070G)
 • mutacja genu protrombiny (G20210A)
 • mutacje MTHFR (C677T i A1298C)
 • polimorfizm 4G/5G w promotorze genu PAI-1 (Inhibitor Aktywatora Plazminogenu) 


330,00 zł

Materiał do badań: wymaz z policzka

Termin realizacji badania: 3 - 15 dni roboczych

Najczęstszym objawem wrodzonej trombofilii jest zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. Trombofilia uznawana jest za jeden z głównych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Wykrywa się ją u 41% chorych z zakrzepicą żył głębokich. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy jest największe u chorych z niedoborem antytrombiny.

Zmiany zakrzepowe warunkowane trombofilią wrodzoną lub nabytą mogą być przyczyną poronień nawracających, wewnątrzmacicznej śmierci płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska oraz stanu przedrzucawkowego. Obecnie już w przypadku dwóch lub więcej poronień w jednym związku partnerskim zaleca się genetyczną diagnostykę w kierunku trombofilii.


Szacuje się, że mutacja Leiden w czynniku V odpowiada za ok. 20% powikłań położniczych, podczas gdy mutacja w czynniku II dotyczy ok. 10% przypadków. Ryzyko poronienia wzrasta, gdy dodatkowo obecne są polimorfizmy w genie MTHFR. U kobiet, u których wystąpiły nawykowe poronienia należy wykonać analizę czynnika V Leiden, mutację w genie protrombiny, a także analizę wybranych mutacji w genie MTHFR i PAI-I.

Pakiet Trombofilia Plus obejmuje:

 

 • Mutacja Leiden genu czynnika V – jedna z głównych wrodzonych przyczyn zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych w organizmie (w tym poronień)

 

 • Mutacja R2 genu czynnika V (A4070G) – obecność polimorfizmu R2 w genie czynnika V zwiększa ryzyko trombofilii u osób będących nosicielami mutacji V Leiden.

  Czynnik zwiększający ryzyko trombofilii (w przypadku współistnienia z mutacją V Leiden)
  Częstość występowania tego polimorfizmu w populacji Polskiej szacuje się na 12%
 
 • Mutacja genu protrombiny (G20210A) – odpowiedzialna za samoistne poronienia i patologie ciąży.

 

 • Mutacja MTHFR (C677T i A1298C) – dwie  najczęściej występujące mutacje odpowiadające za łagodne hiperhomocysteinemie będące czynnikiem ryzyka miażdżycy oraz zakrzepicy żylnej i tętniczej. Mutacje w genie MTHFR przyczyniają się również do poronień nawykowych (RPL) oraz zwiększają ryzyko występowania wad cewy nerwowej u płodu.

 

 • Polimorfizm 4G/5G w promotorze genu PAI-1 (Inhibitor Aktywatora Plasminogenu) – czynnik łagodnych chorób zakrzepowo-zatorowych, choroby wieńcowej  i zawału mięsnia sercowego wiążący się z podwyższeniem stężenia PAI-1 w surowicy.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • występowanie objawów choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • obciążenie rodzinne,
 • epizody zakrzepowe w przeszłości,
 • planowany zabieg chirurgiczny związany z koniecznością długotrwałego unieruchomienia,
 • nawracające poronienia lub urodzenia martwego płodu,
 • stosowanie antykoncepcji hormonalnej,
 • małopłytkowość,
 • częste i długie podróże.

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl