Polimorfizm interleukiny 28B (IL28B) C/T

Wykonujemy badanie prognozujące odpowiedź na leczenie zakażeń HCV, określające polimorfizm

C/T (rs12979860)

pojedynczego nukleotydu w genie interleukiny 28 B (IL-28B). Gen ten wykazuje relację z odpowiedzią na leczenie obecną terapią skojarzoną.

350,00 zł

Materiał do badań: wymaz z policzka
Termin realizacji badania: do 15 dni roboczych

Badanie polimorfizmu C/T 9 rs12979860)

Reakcję na leczenie zakażeń HCV pozwalają przewidzieć czynniki takie jak: poziom wiremii na początku badania, genotyp wirusa oraz wiek, płeć i poziom zwłóknienia wątroby pacjenta. Każdy z tych czynników jest istotny podczas planowania strategii leczenia.

Genotypowanie Interleukiny 28B (IL28B) daje wgląd w możliwy przebieg terapii WZW typu C. Wskazuje min. czy konieczne jest powtórzenie terapii albo jej zmiana na terapię alternatywną.

W naszym laboratorium wykonujemy testy badające polimorfizm pojedynczych nukleotydów C/T (rs12979860) oraz T/G (rs8099917) w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), które mają związek z odpowiedzią na leczenie aktualną terapią skojarzoną.

Uwarunkowania genetyczne

polimorfizm IL28B SNP C/T (rs12979860)

W terapii skojarzonej marker rs12979860 u homozygot CC związany jest z dwa razy częstszą trwałą odpowiedzią wirusologiczną (SVR - sustained viral response) niż w przypadku pacjentów z genotypem TT. Oprócz tego, osoby z korzystnym genotypem CC posiadają trzykrotnie wyższą szansę samoistnej eliminacji zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie CT lub TT.

polimorfizm IL28B SNP T/G  (rs8099917)

Badania wykazują, że skuteczność terapii chronicznego zapalenia wątroby typu C przy wykorzystaniu terapii skojarzonej silnie koreluje z tym polimorfizmem. U homozygot TT odnotowano wyższą częstość trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) i samoistnej eliminacji HCV.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

Wskazania do genotypowania IL28B

 • ostra infekcja zapalenia wątroby typu C - w celu podjęcia optymalnej decyzji co do czasu rozpoczęcia leczenia,
 • przewlekłe zapaleniu wątroby typu C - w celu oszacowania powodzenia terapii przed jej rozpoczęciem.
  • Polimorfizm interleukiny 28B (IL28B) - 450,00 zł

   Wykonujemy badanie pozwalające przewidzieć odpowiedź na leczenie zakażeń HCV, określające polimorfizmy C/T (rs12979860) oraz T/G (rs8099917) nukleotydów w genie interleukiny 28 B (IL-28B), które mają związek z odpowiedzią na terapię skojarzoną.
    

   Zobacz Dodaj do koszyka


Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl