Polimorfizm interleukiny 28B (IL28B)

Wykonujemy badanie pozwalające przewidzieć odpowiedź na leczenie zakażeń HCV, określające polimorfizmy

C/T (rs12979860) oraz T/G (rs8099917)

nukleotydów w genie interleukiny 28 B (IL-28B), które mają związek z odpowiedzią na terapię skojarzoną.

450,00 zł

Materiał do badań: wymaz z policzka
Termin realizacji badania: do 15 dni roboczych

Opis badania

Aby przewidzieć, jaka będzie odpowiedź organizmu na leczenie zakażeń HCV, należy określić min. genotyp wirusa, poziom wiremii na początku badania. Dodatkowymi czynnikami są wiek i płeć pacjenta i poziom zwłóknienia jego wątroby. Wszystkie te elementy należy brać pod uwagę podczas wyboru indywidualnej strategii leczenia.

 

Genotypowanie Interleukiny 28B (IL28B) dostarcza dodatkowych informacji o leczeniu WZW typu C: czy będzie potrzebne powtórzenie terapii, czy powinno zastosować się terapie alternatywne.

Testy przeprowadzane w naszym laboratorium badają polimorfizmy pojedynczych nukleotydów C/T (rs12979860) lub T/G (rs8099917) w obrębie genu interleukiny 28 B (IL-28B), które mają związek z reakcją organizmu na aktualnie  stosowaną terapię skojarzoną.

Uwarunkowania genetyczne

polimorfizm IL28B SNP C/T (rs12979860)

W przypadku terapii skojarzonej marker rs12979860 u homozygot CC związany jest z dwukrotnie wyższą częstością trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR - sustained viral response) niż u pacjentów o genotypie TT. Dodatkowo pacjenci z korzystnym genotypem CC mają trzykrotnie większe szanse na samoistną eliminację zakażenia HCV w porównaniu do pacjentów o genotypie CT lub TT.

polimorfizm IL28B SNP T/G  (rs8099917)

Jak wykazano, powodzenie terapii chronicznego zapalenia wątroby typu C przy wykorzystaniu terapii skojarzonej jest silnie związane z tym polimorfizmem. U homozygot TT częściej zdarza się trwała odpowiedź wirusologiczna (SVR - sustained viral response) i samoistna eliminacja HCV.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

Wskazaniami do genotypowania IL2W są:

  • ostra infekcja zapalenia wątroby typu C - wspomaganie decyzji przy wyborze optymalnego czasu rozpoczęcia leczenia
  • przewlekłe zapalenie wątroby typu C - w celu oszacowania skuteczności terapii przed rozpoczęciem leczenia.

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl