Mukowiscydoza - mutacja delF508

Mukowiscydoza to uwarunkowana genetycznie ciężka choroba ogólnoustrojowa. Przyczyną mukowiscydozy są mutacje genu CFTR odpowiedzialnego m.in. za syntezę błonowego kanału chlorkowego. Badanie to diagnozuje mutację delF508 w genie CFTR, którą identyfikuje się u około 70% chorych.

250,00 zł

Materiał do badań: wymaz z policzka
Termin realizacji badania: 3 - 15 dni roboczych

Opis jednostki

Mukowiscydoza to dziedziczna, ciężka choroba ogólnoustrojowa. Jest to jedno z najczęstszych uwarunkowanych genetycznie schorzeń - występuje średnio 1 raz na 2500 urodzeń, a co 25 osoba jest nosicielem zmutowanego genu.
Organizm chorego produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje zaburzenia funkcjonowania narządów posiadających gruczoły śluzowe, szczególnie układu oddechowego oraz pokarmowego. Gruczoły potowe produkują pot o podwyższonym stężeniu chloru i sodu, na czym oparta jest częściowo diagnostyka innymi niż PCR metodami. Długość i jakość życia pacjenta zależy w dużej mierze od wczesnego wykrycia choroby i prawidłowego leczenia.
Objawy odczuwane przez osobę chorą najczęściej są związane z niewydolnością oddechową, częstymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, często także z bezpłodnością oraz zaburzeniami trawienia i wchłaniania.

Uwarunkowania genetyczne oraz diagnostyka molekularna

Przyczyną mukowiscydozy są mutacje genu CFTR odpowiedzialnego m.in. za syntezę błonowego kanału chlorkowego. Jak dotąd zidentyfikowano ok. 1400 mutacji, jednak tylko kilka z nich często powtarza się u większej grupy chorych.
Diagnostyka metodami biologii molekularnej pozwala na jednoznaczne rozpoznanie choroby oraz na określenie ryzyka przeniesienia genów warunkujących wystąpienie mukowiscydozy na dziecko. W naszym laboratorium możliwe jest zdiagnozowanie mutacji w genie CFTR najczęściej występujących w populacji, w tym mutacji delF508, którą identyfikuje się u około 70% chorych.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

  • przypadki podejrzenia mukowiscydozy – jako ostateczne potwierdzenie badania klinicznego,
  • weryfikacja statusu nosicielstwa zmutowanego genu u najbliższych krewnych chorego na mukowiscydozę – umożliwia oszacowanie ryzyka posiadania chorgo dziecka.

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl