Zespół Gilberta

Badanie genetyczne w kierunku Zespołu Gilberta, który jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych wśród nastolatków. W wyniku tych zaburzeń powstają typowe dla tej choroby żółte zabarwienia oczu, błon śluzowych i skóry. Ma łagodny przebieg i nie prowadzi do uszkodzenia wątroby.

210,00 zł

Materiał do badań:  wymaz z policzka
Termin realizacji badania: 3 - 15 dni roboczych

Opis badania

Ta uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, zwana również okresową żółtaczką młodocianych, objawia się nieznacznym podwyższeniem stężenia bilirubiny pośredniej we krwi. Zespół Gilberta jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych wśród nastolatków. W wyniku tych zaburzeń powstają typowe dla tej choroby żółte zabarwienia oczu, błon śluzowych i skóry. Ma łagodny przebieg i nie prowadzi do uszkodzenia wątroby; należy jedynie unikać długotrwałego głodzenia, bądź nadmiernego spożywania tłuszczów i alkoholu.

Uwarunkowania genetyczne

Zespół Gilberta związany jest z polimorfizmem insercji (TA)n w promotorze genu kodującego UDP-glukuronylotransferazę, co prowadzi do obniżenia ekspresji tego genu w komórkach.

Wskazania do wykonania badania genetycznego:

  • w przypadku podejrzenia zespołu Gilberta – pozwala na odróżnienie schorzenia od innych chorób przebiegających z wystąpieniem podobnych objawów.

Szukaj


Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię: 800 20 60 80
lub napisz e-mail sklep@rex.pl